Терапевтичен ден: Разгръщане на дарбите

Терапевтичен ден: Разгръщане на дарбите

Благодарим ви, че бяхте с нас на вторият жив тренинг и психотерапевтична подкрепа за онези, които вървят по пътя на изцеление след диагноза рак.

В тази терапевтична поредица създаваме защитено пространство, където се изразяват осъзнатост, смисъл и порив към живота.

Този път темата за работа с дарбите на радикалното изцеление ни насочи към скрити емоции и процеси, които често се пренебрегват, но блокират пътя към изразяването на истинската ни същност.

Благодарим ви за вашия интерес, подкрепа и участие в нашето събитие – вдъхновение, което ще носим с нас в пътя си напред.

Повече снимки от събитието, което беше пълно с емоции, нови открития и връзки, можете да видите в социалния пост тук и в общото видео от събитието