Историята на нашата първа година в картини

Историята на нашата първа година в картини

В началото на тази нова година се обръщаме назад, за да си припомним първите си малки но важни стъпки.

Блгодарим на всички, които са с нас в това пътуване!