Фондация за човешко развитие „Гергина“ е посветена на интегралното здраве и системната промяна към цялостната  онкологична грижа и социалната принадлежност.

Тя е регистрирана като фондация с нестопанска, общественополезна цел в България и работи за овластяване и подкрепа на хора подкрепа на хора, семейства и общности по пътя на дълбокото изцеление.

Фондация за човешко развитие „Гергина“

Подкрепа за по-добри политики, по-добри практики и по-добри грижи

Вярваме в неразривната връзка между здравословното състояние на хората, обществото и нашата планета днес.

Повече информация
My Story

За да се прекъснат циклите на хроничните заболявания и трайната бедност, се изисква цялостен подход, който е както многоизмерен, така и многосекторен. Необходимо е морално лидерство и разбиране за екосистемите, от които сме част.

Работата ни е насочена към трите сфери – системата, културата и човека.

Подкрепяме възобновителната промяна, укрепваща имунната система на хората и обществото.

Експериментираме с иновативни решения и създаваме условията за тяхното развитие в мащаб.

Вярваме, че това е пътят към благополучието, благосъстоянието и свободата.

Джорджия Ефремова / Основател

Georgia Efremova / Founder
За нас

Начало

Интегрална политика

Насърчаваме и придвижваме системната промяна в областта на здравето и социалния просперитет в Европа с първоначален фокус върху България.

Застъпваме се за политически рамки, насочени към здравеопазване и равенство, които разширяват подкрепата и ресурсите от разработване на лекарства и технологии към екосистемната медицина, социалната инфраструктура и грижата за хората.

Начало

Интегрална практика

Подкрепяме интегративната медицина, като изграждаме мост между традиционната, комплементарната и алтернативната медицина и основните здравни институции.

Насърчаваме и подкрепяме цялостни програми за изследване и обучение в пресечната точка между психосоматика и психоневроимунология, антропология и икономическо развитие.

Насърчаваме диалога и съвместното развитие на капацитета на практически ориентираните общности, насочени към иновации за здраве, сближаване и благосъстояние.

Подкрепяме инициативи за усилване на здравето и превенцията като най-ефективният лек.

Начало

Интегрална грижа

Целим да създадем и управляваме центрове за цялостен подход към здравето и принадлежността, обединявайки набор от практики, които подкрепят както физическото, така и умственото, емоционално и духовно благополучие.

Тестваме и разработваме иновативни методи и групови процеси за дълбокото изцеление на хора, семейства и общности, докоснати от рака и крайното откъсване.
Това включва първите за България Лечебни кръгове – пространства за свързване, утеха и смисъл; и

Училището за грижата Гергина подкрепящо уменията за емпатия, автентично себеизразяване и свързване като път към дълбокото изцеление и принадлежността.

Водещ Проект

Нашият водещ проект цели да създаде единно възстановително пространство за по-добра информираност, утеха, свързване и изцеление за човека и общността: Лечебна къща Гергина.

Това е първият подобен център за интегрално здраве в Централна и Източна Европа, насочен към холистичната онкологична грижа и социалното сплотяване.

Лечебната къща ще бъде и първият в Европа дом на Лечебните кръгове. Вдъхновени сме от примерите на подобни центрове в  северна Америка – радетели  на холистичната грижа на бъдещето. с които днес партнираме.

Същевременно се позоваваме върху местните ресурси и знания, съхранени през времето и развиващи се днес в България. Стремим се да обединим науката и напредъка в съвременната медицина с вечната мъдрост, традиции и познание.

Виждаме новите интегрални практики от сферата на психоневроимунологията, екосистемната медицина, системите за съзерцание и изкуството като начин за преодоляване на екологичните, социалните и духовните разделения, характеризиращи настоящето ни.

Нашата история

Казвам се Джорджия Ефремова.

Основах Фондацията за човешко развитие „Гергина“, надграждайки десетилетна кариера в областта на публичната политика, стратегическите инвестиции и интегрираното социално развитие, предшествана от пет години прекарани в частния сектор и сферата на корпоративните финанси и консултиране, в САЩ и Европа.

Моята най-завладяваща мотивация е личният път на изцеление, който за мен започна преди шест години, когато бях диагностицирана с рак. Това трансформиращо приключение ме научи на много за живота, любовта и за вселената, от която сме част.

Виж повече