Преживяването на диагнозата РАК и пътят на изцелението не са ‚лесни‘ но те със сигурност могат да бъдат по-леки, когато не сме сами. Изцелението се случва във връзката с общото.  

Изцелението е възможно независимо от стадия на болестта или материалната реалност.

Изцеляваме до последния си дъх. 

Вярваме също, че болестта може да бъде и път на събуждане, свързване, и израстване. Както за отделния човек, така и за обществото. Нашата по-висока цел е да създадем условията за това. 

Фондация Гергина 

Вярвам

Подкрепата ни е насочена към хората, които се сблъскват с онкологичната диагноза, към техните семейства и близки и към здравната и социална практика. 

За хората с онкологична диагноза предлагаме индивидуална подкрепа и иновативни методи за съпътстване и изцеление чрез формата Лечебни Кръгове.  

Лечебният кръг докосва сърцето ни и ни помага да се ориентираме по пътя си. 

Вярвам

Лечебният кръг предлага безопасна и приемаща среда, в която можем да развием нашата способност за изцеление, да облекчим страданието и да намерим смисъл както в предизвикателствата, така и в радостта. 

Работим в тясно сътрудничество с Глобалната мрежа на лечебните Кръгове, където се обучаваме, развиваме съвместни формати, и адаптираме методологиите към местната среда. 

Предлагаме седмични кръгове Живот с рака и подготвяме първите за България Лечебни кръгове Подкрепа в прехода стартиращи лятото на 2024 г. 

Научете повече тук

Предлагаме и хибридни трансформативни програми включващи работилници,  терапевтични дни и интегративни ритрийти. 

Научете повече тук

За семейството и близките на хора с онкологична диагноза основахме иновативното Училище за грижата Гергина 

През процеса на ненасилствената комуникация, развиваме уменията за автентично изразяване, емпатия и свързване, спомагащо по-добрата грижа за себе си и любимите хора. 

Научете повече тук

Подготвяме новите Лечебни кръгове Заедно в скръбта, предоставящи сигурно и подкрепящо пространство на утеха, в което да вървим заедно през трудните времена след загуба на любим човек.   

Научете повече тук

За здравните и социалните практици предлагаме семинари и кръгове на споделяне и съзерцание на теми от холистичната онкологична грижа и изцеление, обединяващи най-новите изследвания от международната медицина и лечебна практика. 

Редовно организираме живи срещи на общността, които обединяват интегративни терапевти и лекари, пациенти с рак и техните семейства, социални организации и артисти около идеята за по-широка общност и екосистема за интегрално здраве и принадлежност в България и Европа.  

Научете повече тук

Вярвам

Свържете се с нас! Тук сме, за да ви насочим към вярната за вас подкрепа в този момент