Този раздел е за смелите

В него предлагаме подхранващи истории и споделяния от нашите пътувания.

Разказите за нашите спънки и за светлината, която се прокрадва през пукнатините – за да можем да бъдем светлината един за друг.

Walking Together
Вярвам: Късчета мъдрост от едно целебно пътуване
Истории
Съпровождаме един друг