Нашата история

Нашата история

Казвам се Джорджия Ефремова.

Основах Фондацията за човешко развитие „Гергина“, надграждайки десетилетна кариера в областта на публичната политика, стратегическите инвестиции и интегрираното социално развитие, предшествана от пет години в частния сектор на корпоративните финанси и консултиране, в САЩ и Европа.

Моята най-завладяваща мотивация е пътят ми на лично изцеление, което за мен започна преди шест години, когато бях диагностицирана с рак.

Това трансформиращо приключение ме научи на много за живота, любовта и вселената, от която сме част.

Разкодирането на личния смисъл на болестта и рестартирането на имунната ми система бяха за мен ключът към възстановяване на здравето ми и превъзмогването на официалната и тежка прогноза за живота.

В този процес се свързах отново с България и я преоткрих, като научих много за медицинската система в страната, за множеството лечебни ресурси там и липсващите връзки между двете.

С течение на времето търсех все повече и идентифицирах връзките между областите на здравеопазването и моята предишна област на политическа отговорност: инвестиции за иновации и социално приобщаване.

Здравето и благосъстоянието са тясно преплетени както в живота на отделния човек, така и на нивото на обществото. Съществува спешна нужда от рамки и интервенции на обществената политика, които едновременно да предоставят целенасочена психо-социална и духовна подкрепа за хората в хватката на болестта и маргинализацията. Нужда от преосмисляне на здравните и социалните модели и философиите, които ги дефинират, както и повишаване на общия ни капацитет за справяне със структурните и системните неравенства.

Не си даваме сметка, че отсъствието им засяга и отнема от човечността на всички ни. А фрагментираният характер на инвестиционната и финансовата екосистема отразява същевременно по-широкото състояние на социалната фрагментация в обществото и в самите нас.

Ето защо в работата си Фондация за човешко развитие „Гергина“ прегръща трите сфери на политика, практика и грижа.

През 2022 г. реших да се посветя изцяло на мисията на фондацията за системна промяна към цялостната грижа за човека- в онкологията и сферата на социалното сближаване.

Виждам това като шанс да интегрирам натрупаните знания и подходи от досегашния си опит в областта на политиката за социална иновация и системно предприемачество на едно ново ниво с по-дълбок смисъл.

Нашата цел е да тестваме и моделираме нови социални технологии за промяна в борбата с рака и маргинализацията, с трайните болести, бедността и социалното разединение.

Вярвам, че всички ние можем да работим за висшето благо, без значение кой път избираме. Промяната зависи не от това какво правим, нито дори от това как точно го правим, а от качеството на съзнанието, което внасяме в това.

Повече за моята лична история можете да прочетете тук.

Името на фондацията е поклон пред моята баба Гергина, която познаваше лечебната сила на думите и приказките и посвети живота си на това да се грижи за другите и да им помага да проявят най-доброто от себе си.

Тя знаеше разликата между трудно и тежко, лесно и леко и преживяваше често трудни ситуации с лекота.

Старият български език пази тази мъдрост: в стари времена думата  „трудна“ е означавала и „тежка“, и „бременна“.

По думите на един велик учител всяка трудност е „бременна“ с възможност и всеки човек, който се намира в трудно обстоятелство, е „бременен“ със своя отговор.

Днес повече от всякога светът се нуждае не от повече външни експерти, а от повече „акушери“, подкрепящи хората да достигнат тези свои вътрешни отговори и знания.

Успехът в мисията ни ще се гради именно чрез съвместната работа с такива хора.