Управление

Фондация за човешко развитие Гергина се управлява от независим съвет на директорите и се ръководи от управителен екип с богат опит в иновациите и развитието, интегралното здравеопазване и психо-онкологията.