Фондация Гергина присъства на Закуска на тема Интегративна Онкология в Европейския Парламент

Фондация Гергина присъства на Закуска на тема Интегративна Онкология в Европейския Парламент

Фондация Гергина взе участие в кръглата маса- закуска на тема Интегративната Онкология в Европейския Парламент в Брюксел на 7.6.2023. Събитието бе част от процес, целящ да сложи начало на разговор и стратегическа насока за по-добрата онкологична грижа в Европа.

Събитието бе организирано от между-партийната съвместна тематична група по Интегративна Медицина в парламента, и коалиция от асоциации представляващи интересите на лекари и дружества от областта на традиционната, комплементарна и алтернативна медицина.

Въпросите, на които трябва да обърнем внимание, включват:

  • Може ли интегративната онкология истински и стойностно да подобри терапевтичната грижа за човека с диагноза рак?
  • Може ли тя да спомогне за разработването на дълбоко трансформативни подходи, включващи нови видове онкологично лечение, вместо единствено подобряването на палиативната грижа, тоест по-добро овладяване на симптомите и болката от болестта и конвенционалните онкологични терапии?
  • Кои са истински добрите практики в Европа в посока интегративната онкологичната грижа и какви биха били устойчивите модели за превръщането на интегративната онкология в новата реалност в Европа?

Нашата история може да прочетете тук, външна статия тук.