Фондация Гергина посещава Къщите Maggies в Западен Лондон

Фондация Гергина посещава Къщите Maggies в Западен Лондон

Maggies Cancer Care е социална верига от къщи, предлагащи подкрепа и възстановяващо пространство на хора в различни точки на своето онкологично лечение, както и на техните близки.

Съществуват повече от 25 такива къщи във Великобритания, както и в други държави като Испания, Япония, Китай, а в процес са и клонове в Норвегия и Нидерландия.

Всяка къща е пространство помагащо на хората да не губят радостта от живота пред страха от смъртта.

Получихме прекрасно вдъхновение за Лечебната къща, която искаме да изградим на Българска земя – добрите практики, които е възможно и нужно да пренесем и създадем у нас, както и следващото ниво на холистичната грижа за човека, към което можем да се стремим.

Кратката история може да прочетете тук