Успешно завършихме първия си екипен процес във Варна

Успешно завършихме първия си екипен процес във Варна

Горещи летни дни и горещи работни срещи – готвим новите процеси и предложения като част от подкрепата ни за хората докоснати от рака, по пътя на своето дълбоко изцеление.

С много любов и вдъхновение, и много благодарност на Наталия Кърджалийска и Мария Петкова за тяхното съмишленичество.