Интегрална карта на живота: първи терапевтичен ден

Интегрална карта на живота: първи терапевтичен ден

Отмина първия ни жив тренинг и психотерапевтична подкрепа за хора по пътя на изцеление след диагноза рак.

Заедно започнахме да навлизаме в интегралната материя на здравето и болестта, да се свързваме със своите ресурси, да ги подхранваме, както и да онагледяваме това, което може би е готово за промяна.

Работихме с практически, експресивни упражнения за ОСЪЗНАТОСТ и СМИСЪЛ; и заедно създадохме пространство за отпускане в доверието и свързване със силите на изцелението през преживелищен опит – за засилване чувството за ИЗБОР.

Благодарим на всички участници – за смелостта, присъствието и заедността по пътя на изцеление- автентичен за всеки от нас, но с толкова общи черти и споделена мъдрост, в която да се огледаме.

Ние хората сме създадени за социална свързаност. Свързаността е така нужна за нашето здраве и благоденствие както водата и храната. Тя може да засили имунната ни система.

Знаехте ли, че липсата на свързаност в живота ни може да увеличи риска от заболявания и прекомерна смърт, равнена на ежедневното пушене? И обратното: повишавайки позитивните си емоции, и подобрявайки социалната си среда и свързаност, възвръщаме здравето и живота си.

Подкрепата от приятели и възстановяваща среда е мощен ресурс по пътя на изцелението. Доказано е, че самотата може да доведе до смъртност два пъти по-бързо след ракова диагноза. И обратно, че отварянето към социална свързаност и подкрепа може да увеличи живота в нас многократно, дори след особено тежка диагноза.

Психо-емоционалната и духовна грижа за човека обобщават 7 от десетте фактора на радикалното изцеление, представена от изследователката Кели Търнър MD.

Споделяме видео моменти от изминалия първи терапевтичен ден и жива среща на общността 19-20 октомври. Ще се радваме да усетите, макар и частица от атмосферата, емоцията, вдъхновението и ценния обмен, който протече между нас.