Лечебни кръгове подкрепящи прехода през циклите на живота, срещата със смъртта и разговори без „слонът в стаята“

Може да е трудно да говорим за факта, че умираме, с хора, които ни обичат и са дълбоко инвестирани в нашето оцеляване. Приемането на смъртта и планирането ѝ може да се разглежда като провал, капитулация или липса на воля за „борба“. 

Този кръг е пространство, където хората с терминална диагноза могат да говорят открито за своя опит и преживяване, без слонове в стаята. 

Как би изглеждала смъртта ми? Как да се справя със страха от нея? С болката от неизживения живот, хората и нещата, които оставям? Как мога да започна да разговарям за смъртта с близките си? Държим пространство и подкрепяме един друг в тези трудни моменти, за да преминем по-леко, заедно. 

Първите за България Лечебни кръгове Подкрепа в прехода стартират лятото на 2024 г, онлайн в платформата Zoom.  

Приемаме записвания тук: 

Записване