Лечебни кръгове подкрепящи ни да вървим заедно през страданието след загуба свързана с онкологичната диагноза и лечение. 

Загубите, които понасяме, са много различни. Загубата на органи, на фертилитет, на ежедневна рутина, работа, мечта, надежда за по-добро бъдеще или любяща връзка може да причини мъка и страдание.  

В днешното общество често се чувстваме лишени от правото си да скърбим. И ако не сме подкрепени да създадем място и време за своето скърбене, сме лишени от изцеление.  

В този кръг всички загуби се припознати и можем безопасно да скърбим. Лечебният кръг ни помага да споделим и съпреживеем мъката, загубата и страданието по своя собствен начин. 

Да живеем със загуба не означава да забравим или прекъснем връзката; здравословната скръб означава да подновим връзката си с това, което е изгубено, и да намерим животворен начин да пренесем тази загуба, да се стоплим за нея. Да си спомним за частите от себе си, които се губят сред преживяването и да се преориентираме в отношенията ни със себе си, света и другите. 

Записване